1/4 hộ gia đình trên thế giới trang bị Wi-Fi

Theo Strategy Analytics, Hàn Quốc, nơi có mạng lưới băng thông rộng phủ khắp, là quốc gia có tỷ lệ hộ gia đình trang bị mạng Wi-Fi tại nhà cao nhất thế giới, khoảng 80%. Các quốc gia khác như Anh, Pháp, Đức cũng có tỉ lệ hộ gia đình trang bị Wi-Fi khá cao, trong đó Anh đạt tỷ lệ 73,3%. Mỹ là quốc gia có tỷ lệ hộ gia đình trang bị Wi-Fi tại nhà đạt 61%.

Strategy Analytics cho rằng sự gia tăng các thiết bị hỗ trợ Wi-Fi cùng với việc mở rộng mạng lưới băng thông rộng tại các quốc gia sẽ giúp thúc đẩy hơn nữa nhu cầu trang bị mạng Wi-Fi tại nhà của các hộ gia đình.

Strategy Analytics dự đoán đến năm 2016, tổng số hộ gia đình trang bị Wi-Fi trên thế giới sẽ đạt mốc 800 triệu hộ, tương đương 42%. Sự tăng trường này một phần đến từ Trung Quốc. Trung Quốc sẽ có thêm 110 triệu hộ gia đình trang bị Wi-Fi vào năm 2016. Theo Strategy Analytics, với quy mô dân số của mình, năm 2016, Trung Quốc sẽ trở thành quốc gia có số hộ gia đình trang bị W-Fi cao nhất thế giới, tiếp theo sẽ là Mỹ và Nhật Bản.

Infonetics Research cho biết ngoài tỷ lệ hộ gia đình trang bị Wi-Fi tại nhà tăng, thị trường thiết bị mạng không dây toàn cầu, tính đến Quý 4/2011 cũng tăng doanh số, đạt mức khá cao 893 tỷ đô la Mỹ (~18,7 triệu tỷ đồng). Các doanh nghiệp cũng đang chạy đua trong việc nâng cấp cơ sở hạ tầng nhằm kịp thời hỗ trợ các thiết bị mạng không dây. Tuy nhiên hiện nay, phần lớn số tiền đầu tư hạ tầng, các doanh nghiệp vẫn chi tiêu vào việc trang bị các thiết bị mạng có dây. Matthias Machowinski, nhà phân tích mạng doanh nghiệp của Infonetics Research, cho rằng thời gian tới các doanh nghiệp sẽ chuyển dần sang mạng không dây, và đó là nhu cầu tất yếu.