1.001 cách chống trộm trái cây 'độc nhất vô nhị' tại Việt Nam

Để bảo vệ sản phẩm thơm ngọt từ cây nhà lá vườn, các khổ chủ đã nghĩ ra nhiều tuyệt chiêu để đối phó với vấn nạn 'xoài tặc', 'mít tặc'.

1.001 cách chống trộm trái cây 'độc nhất vô nhị' tại Việt Nam - Ảnh 1

Dùng khóa khóa lại.

1.001 cách chống trộm trái cây 'độc nhất vô nhị' tại Việt Nam - Ảnh 2

Dùng hẳn lồng sắt để đảm bảo hơn.

1.001 cách chống trộm trái cây 'độc nhất vô nhị' tại Việt Nam - Ảnh 3

Nhẹ nhàng cảnh báo 'Mới tiêm thuốc sâu'.

1.001 cách chống trộm trái cây 'độc nhất vô nhị' tại Việt Nam - Ảnh 4

Đến sâu còn không ăn được.

1.001 cách chống trộm trái cây 'độc nhất vô nhị' tại Việt Nam - Ảnh 5

Mít cậu chủ trồng, hái cậu chủ đánh

1.001 cách chống trộm trái cây 'độc nhất vô nhị' tại Việt Nam - Ảnh 6

Đánh số để điểm danh mỗi ngày.

1.001 cách chống trộm trái cây 'độc nhất vô nhị' tại Việt Nam - Ảnh 7

Đã chú thích nhưng vô ích.

1.001 cách chống trộm trái cây 'độc nhất vô nhị' tại Việt Nam - Ảnh 8

Trộm nhân văn ăn xong vẫn chừa hạt.

1.001 cách chống trộm trái cây 'độc nhất vô nhị' tại Việt Nam - Ảnh 9

Canh chủ vắng nhà xử lý luôn tại chỗ.

1.001 cách chống trộm trái cây 'độc nhất vô nhị' tại Việt Nam - Ảnh 10

Trộm mít dùng cách này thì có khóa cũng bằng không.