1.000 khiếu nại/năm

Theo báo cáo mới nhất của Hội Tiêu chuẩn và bảo vệ người tiêu dùng VN (Vinastas), trung bình mỗi năm 30 hội thành viên và hội trung ương nhận được khoảng 1.000 khiếu nại, khiếu kiện của NTD, khoảng 70-80% các vụ khiếu nại đưa đến các văn phòng Vinastas được giải quyết.